Formularz reklamacyjny mobila.pl

 
 

Uwaga: Reklamacje wynikające z winy użytkownika (np. podanie błędnego kodu w treści SMS-a) nie będą uwzględniane.